Föreningsinformation

Föreningens syfte, mål och stadgar

Haninge Budoklubb är en politiskt och religiöst obunden ideell förening verksam i Haninge Kommun.

Föreningen har som ändamål att bedriva, bevara och vidareutveckla konsten Shotokan ryu Karate-Do.

Stadgar

Organisationstillhörighet

Klubben är ansluten till Svenska Karateförbundet, vilket är en en del av Riksidrottsförbundet.

Förenings-ID är 12095-71. Ansluten till Stockholms karateförbund.
Organisationsnummer är 802433-0089.

Klubben är också medlem i stilorganisationen JKA Sweden som är en del av Japan Karate Association World Federation.

Årsmöte – Kallelse

Årsmöte hålls den XXX (kommer uppdateras) i Måsöskolan i Vega.

Närvarande med rösträtt på årsmötet kan alla aktiva medlemmar vara som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben.

Motioner: Medlemmar kan skicka in motioner till årsmötet till info@haningebudoklubb.se.

Motioner ska vara inskickade senast XXX (kommer uppdateras)

Styrelse

Vid årsmötet valdes följande styrelse att företräda klubben.

NamnFunktion
Sammy BergmanOrdförande
Jeannette GrünsteinKassör
Linda BergmanSekreterare
Björn ErikssonLedamot
Dennis SödergrenLedamot